» » «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم» در ایستگاه ۱۶


19 مهر 1396
«پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم» در ایستگاه ۱۶

شماره ۱۶ دو فصلنامه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، شانزدهمین شماره دو فصلنامه «پژوهش‌های میان‌رشته ای قرآن کریم» ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد. این دوفصلنامه از نشریات جهاد دانشگاهی با مدیرمسئولی حمید صابرفرزام و سردبیری، عبدالحسین خسروپناه است و مجید معارف و احد فرامرز قراملکی؛ اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران، سلیمان خاکبان و ولی‌الله نقی‌پورفر؛ اعضا هیئت علمی دانشگاه قم، مسعود آذربایجانی؛ عضو هیئت علمی علوم پزشکی ایران و فریمان ابراهیم زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در هیئت مشاوران آن هستند.

«بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون» اثر مهناز غیاثی، سیده‌منور یزدی،  غلامرضا صرامی فروشانی و غلامرضا جعفری؛ «رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روان‌شناسی» به قلم صدیقه رضایی‌دهنوی؛ «شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت» نوشته محسن رفیع‌خواه، زهرا نقی‌زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی و نجمه کاظمی؛ «مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی» اثر زیبا فروزش؛ «واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم)» اثر طبع محمدحسن امرایی، محمدتقی زندوکیلی، جهانگیر امیری و مجید محمدی و «کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی» به قلم حمید فغفور مغربی و سیدمجید نبوی عناوین مقالات و مطالب این شماره از دوفصلنامه «پژوهش‌های میان‌رشته ای قرآن کریم» است.

زیبا فروزش در چکیده مقاله خود با عنوان «مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی» می‌نویسد: طرح مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی زمینه نظری مناسبی برای تحول در علوم انساین با رویکردی قرآن محور در جامعه اسلامی تلقی می‌شود. به خصوص که آموزه‌های قرآن بر اساس رویکرد انسان‌شناسانه خاص قرآن، نقش اساسی در ادبیات روان‌شناسی دارد. هدف این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی است، ارائه مبانی معرفت‌شناختی و ویژگی‌های مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم علاوه بر حواس پنج‌گانه و عقل، بر وحی و قلب تکیه داشته، در حالی که روان‌شناسی متعارف با یک روش اثبات‌گرایانه فقط بر حس و تجربه تاکید دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که مهم‌ترین ویژگی‌های مطالعات میان‌رشته‌آی قرآنی نسبت به روان‌شناسی متعارف، جامعیت، توجه به مبدا و معاد، اتقان و خطا‌ناپذیری، و دارابودن ساختار جامعه و تناسب میان تکوین و تشریع است. نوآوری این پژوهش، انجام مطالعه میان  رشته‌ای قرآن کریم و روانشناسی بر اساس مبانی معرفت‌شناختی اسلامی است.

نویسندگان و پژوهشگران محترم می‌توانند برای انتشار مقالات خود در این دوفصلنامه، آثار خودرا به پایگاه اینترنتی jiqs.ir  ارسال کنند.


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com