» » بیست و نهمین نشست با یاوران وحی


28 خرداد 1397
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی

بیست و نهمین نشست با یاوران وحی به معرفی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت فرشتگان سماء شهر قدس پرداخته است.

بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی
بیست و نهمین نشست با یاوران وحی


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com