» » » » بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور


5 آذر 1396
بیست و پنجمین  جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

زمان: ۲۷ لغایت  ۳۰ مهرماه 1389  

مکان: دانشگاه علوم پزشكی ايران

 

 

گزارش اجمالی

بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور یعنی از سال 1389 به صورت دوره‌‌ای و توسط دستگاه‌های دانشگاهی مختلف برگزار شد. تا قبل از این جهاد دانشگاهی به عنوان مبدع و میزبان دائمی این مسابقات بیست و چهار دوره را برگزار کرده بود.

 

                                           «اسامی برگزیدگان رشته حفظ کل برادران»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
ابوذر كرمی  علوم پزشكی اراك اول
هاشم سلطانی‌نژاد  باهنر كرمان دوم
حسن فراهانی  تربيت مدرس سوم
حسن كبيری  اصفهان چهارم
بهزاد هژبری  پيام نور خلخال پنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته حفظ كل بانوان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
نجمه شبانی‌قهرودی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اول

حكيمه نصيری

دانشگاه آزاد اسلامی نکا دوم
زينب تونه‌ای پيام نور آران و بيدگل سوم
رقيه رضايی پيام نور ساری چهارم
معصومه آگاهی تهران پنجم

                                              «اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقيق آقايان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
مجيد فقيه‌ آزاد اسلامی خوراسگان اول
محمد برخورداری علوم و معارف قرآن كريم دوم
وحيد وكيلی پيام نور سوم
سيدميلاد تاج‌زاده دانشگاه آزاد تهران جنوب چهارم
سعيد محمدی دانشگاه آزاد ابهر پنجم

                                         « اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقيق بانوان  »

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
الهام سلطانی‌نژاد پيام نور كرمان اول
سميه رحمانی كاشان دوم
منيره عيدی‌پور شيراز سوم
مژگان خان‌بابا آزاد اسلامی کرج چهارم
سمانه كوچكی تربيت مدرس پنجم

                                      « اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
محمدرسول آزمايش تبریز اول
امين امينی‌فرد تربيت معلم سبزوار دوم
حميد احمدی پيام نور شازند سوم
اميرحسين اميری علوم پزشكی تهران چهارم
سجاد رحيمی علوم و معارف قرآن كريم مشهد پنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
مريم جان‌نثاری اصفهان اول
زهرا چراغچی علوم و معارف قرآن کریم تهران دوم
راضيه سرلك اصفهان سوم
حليمه شوشتری پيام نور چهارم
صفيه جوزدانی علوم و معارف قرآن کریم اصفهان پنجم

                                          «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
حسين عدنان كاشان اول
مصطفی سعيدی پيام نور اراك دوم
محمد ذوالفقاری پيام نور شاهين شهر سوم
عثمان فاروقی دانشگاه تبريز چهارم
كميل همتی پيام نور آستانه اشرفيه پنجم

                               «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
طاهره نايبی‌موحد علوم پزشكی قم اول
فاطمه زرين صنعتی اروميه دوم
مريم محمدی زنجان سوم
سيده مرضيه شريفی پيام نور فريمان چهارم
عاليه‌سادات موذن پرديس قم پنجم

                               «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
محمدجواد فلاح علوم پزشكی يزد اول
شهاب‌الدين خوجم‌لی آزاد اسلامی آزادشهر دوم
احسان شعبانی صنعتی شريف سوم
محمدصادق كاظمی صنعتی اميركبير چهارم
سجاد قره‌باغی كردستان پنجم

                                      «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
منيره حسين‌زاده فردوسی مشهد اول
فاطمه علی‌قارداشی جامع علمی كاربردی تهران دوم
صديقه باباپور فردوسی مشهد سوم
راحله قلی‌زاده تربيت معلم آذربايجان چهارم
مريم عظيمی پيام نور كشكوييه پنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتيل آقايان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
عليرضا عتيق‌زاده زنجان اول
مجتبی منصوريان‌فر صنعتی شريف دوم
صادق باقری پرديس قم سوم
يوسف قنبری صنعتی اميركبير چهارم
صادق قربانی آزاد اسلامی مشهد پنجم

                                               «اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتيل بانوان»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
طاهره عبداللهی پيام نور تاكستان اول
الهام منگلی علامه طباطبايی دوم
هاله فيروزی مفيد قم سوم
زهرا عيدی‌پور علوم پزشكی فسا چهارم
زهرا غياثی‌نژاد پيام نور پنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته ترجمه و مفردات قرآن كريم»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
احسان سلجوقی فردوسی مشهد اول
ريحانه مسعوديه علوم پزشكی كاشان دوم
حمزه سلطانيان جامع علمی كاربردی تهران سوم
نسرين مهدوی شهيدباهنر تبريز چهارم
حميده محبی جامع علمی كاربردی(سابكو) پنجم

                                              «اسامی برگزیدگان رشته تفسير قرآن كريم»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
سيدحميد حسينی علوم پزشكی بيرجند اول
ابوالفضل ورمزياری تربيت معلم شهيد باهنر اراك دوم
محسن بشكزی تربيت معلم شهيد باهنر بيرجند سوم
فاطمه معصومی علوم و معارف قرآن كريم شیراز چهارم
معصومه حيدری علوم پزشكی يزد پنجم

                                     «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع دكتری)»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان پایان نامه رتبه
عليرضا فخاری اصول دين قم وحيانی در قرآن دوم
سيدجعفر صادقی علوم حديث مبانی و روش‌های توسعه استنباط احكام از قرآن دوم
فروغ پارسا تربيت مدرس قم نقد و بررسی پژوهش‌های حديثی هارالدموتسكی سوم
جلال وهابی آزاد اسلامی نائين بررسی تطبيقی نظريه شخصيت در قرآن و حديث سوم

                            «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی ارشد)»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان پایان نامه رتبه
فاخره فراهانی علوم حديث نقد و بررسی آرای مستشرقان پيرامون اختلاف قراءات قرآن دوم
آرش ضيائی علوم اسلامی رضوی بررسی كفايت‌ها و كاستی‌ها در اعجاز علمی قرآن دوم
محمدحسين بهفر علامه طباطبايی مطالعه مفاهيم درمانی از آيات قرآن در مقايسه با نظريه معما درمانی فرانكل سوم

                               «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی)»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان پایان نامه رتبه
فردين دارابی علوم و معارف قرآن كريم کرمانشاه بررسی تطبيقی مفاهيم اسماء و صفات الهی در دو تفسير الميزان و كشاف اول
حسين عبداله‌زاده علوم و معارف قرآن كريم شاهرود آيه تطهير از ديدگاه مفسران فريقين دوم
فاطمه جعفری علوم و معارف قرآن كريم اصفهان بررسی تطبيقی خداشناسی در اديان ابراهيمی سوم

                                             «اسامی برگزیدگان رشته مقاله نویسی»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان مقاله رتبه
مصطفی احمدی فر علوم اسلامی رضوی بهداشت روانی جنسی در اجتماع از منظر احاديث دوم
محمدرضا رئوفی- پريوش افتخاری علوم پزشكی شهيد بهشتی امكان وجود دو قلب در بدن انسان از ديدگاه قرآن سوم
فاطمه عبدی علوم پزشكی اصفهان بررسی ديدگاه قرآن پيرامون شبيه‌سازی انسان شایسته تقدیر

                                        «اسامی برگزیدگان رشته نشريات قرآن و عترت»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان نشریه رتبه
طيبه ناركی دانشگاه آزاد اسلامی محلات نشريه صدای وصال اول
مهدی عليپرست دانشگاه آزاد اسلامی استهبان اتصال دوم
اكرم جمشيدی- مريم نعمت‌اللهی علوم و معارف قرآن كريم میبد جوهره وحی سوم

                                                    «اسامی برگزیدگان رشته گرافیک»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
سيدمهدی ميرحيدری - دوم
سيدجواد هاشمی فشاركی دفاع ملی سوم
معصومه مرادنژاد آزاد اسلامی درود شايسته تقدير
فاطمه موثقی علوم پزشكی تهران شايسته تقدير

 

                                                         «اسامی برگزیدگان رشته عکاسی»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
محمدرفيعی موحد آزاد اسلامی خمين سوم

                                                  «اسامی برگزیدگان رشته نقاشی و نگارگری»

نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان رشته رتبه
زهرا فولادی سپهر جامع علمی كاربردی گل و مرغ اول
امير طوفانی شهيد چمران اهواز نگارگری دوم
شبنم جوانی آزاد اسلامی نجف آباد نقاشی دوم
مرضيه دهقان آزاد اسلامی مجموعه آثار شايسته تقدير
فرشته عالمشاه جامع علمی كاربردی مجموعه آثار شايسته تقدير
راضيه مرادی‌حقيقی جامع علمی كاربردی مجموعه آثار شايسته تقدير
سيمين منصوركيانی سوره مجموعه آثار شايسته تقدير

                                       «اسامی برگزیدگان رشته خط نستعليق»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
ليلا سفيديان آزاد اسلامی دوم
ناصر صادقی آزاد اسلامی سوم
علی طوفانی شهيد رجايی تهران شايسته تقدير
ابوذر ذاكری سلوقان پيام نور بندرعباس شايسته تقدير
امين طاهری جامع علمی كاربردی شايسته تقدير
احمد پورهادی آزاد اسلامی خمين شايسته تقدير

                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط شكسته نستعليق»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
معين شماعی آزاد اسلامی دوم
شمس الدين مرادی آزاد اسلامی سوم

                                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط ثلث»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
پروين خالدی پيام نورسقز دوم
ابوالفضل تقيان دينانی تربيت معلم شهيد باهنر اصفهان سوم

                                        «اسامی برگزیدگان رشته خط نسخ»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
مهری كرمی آزاد اسلامی دوم

                                        «اسامی برگزیدگان رشته نماهنگ»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
فاطمه موثقی علوم پزشكی تهران شايسته تقدير

                                           «اسامی برگزیدگان رشته فيلمنامه نويسی»

نام و نام خانوادگی دانشگاه رتبه
مهناز محمدی آزاد اسلامی دوم
محمد آقايی جامع علمی كاربردی سوم
عطاء‌الله حسينی جامع علمی كاربردی شايسته تقدير
منيژه شهرابی - شايسته تقدير

ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com