25 مرداد 1396
پژوهشي درتفسير العسكري

نام و نام خانوادگی: محمد مسعود راهنماي منفرد

نام دانشگاه: تهران  

سال دفاع: 1367

مقطع تحصیلی:كارشناسي ارشد

استاد راهنما: سيد محمد باقرحجتي  

چکیده:

در اين پايان نامه تفسير العسكري منسوب به امام حسن عسكري (ع) مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. مباحث اين پژوهش عبارتند از: نحوه ي تدوين و عناوين برجسته ي تفسير العسكري, بررسي سلسله ي سند تفسير العسكري, بررسي سلسله سند تفسير العسكري, نظر اساطين رجال, حديث و تفسير درخصوص اين كتاب, بررسي اعتراضات پيرامون محتواي تفسير, د رمبحث اخير موارد تصحيف, مغايرت با تاريخ و غلو بررسي شده اند.


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com