2 اسفند 1394
تفسير راهنما- نمايه‌ها
نویسنده :مركز فرهنگ و معارف قرآن
تاریخ انتشار :1386-12-01
زبان: فارسي
ناشر :بوستان كتاب
شابک :5-661-584-964-978


چكيده کتاب

ارائه نمايه‌هاي تفسيري بيست جلدي راهنما مي‌باشد. اثر حاضر كوشيده است نمايه(سرعنوان) كامل تفسير راهنما را به صورت الفبايي از آب تا يهودا ذكر نمايد تا پژوهشگران بتوانند به آساني به تمامي مباحث وموضوعات مطرح شده در تفسير راهنما دسترسي پيدا كنند.در اين اثر كه به كوشش جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن تدوين شده است نمايه‌هاي تفسير راهنما با ذكر شماره جلد و نيز نام سوره و شماره آيات سامان داده شده است.

ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com